Skip to main content

Download Books! eBOOK SHOP.

Download Books! eBOOK SHOP.
bookdownload.org

Intelligent Robotics and Applications: 12th International Conference, ICIRA 2019, Shenyang, China, August 8–11, 2019, Proceedings, Part VI by Haibin Yu (Editor), Jinguo Liu (Editor), Lianqing Liu (Editor), Zhaojie Ju (Editor), Yuwang Liu (Editor), Dalin Zhou (Editor)

 

(Lecture Notes in Computer Science) 1st ed. 2019 Edition 

by Haibin Yu (Editor), Jinguo Liu (Editor), Lianqing Liu (Editor), Zhaojie Ju (Editor), Yuwang Liu (Editor), Dalin Zhou (Editor) 

ISBN-10:
3030275280
ISBN-13:
978-3030275280
ASIN:
B07W4FZ8XQ